Kisah: Membuka Pintu Rezeki dengan Bersedekah

Daftar Isi
Alfailmu.com - Sebuah kisah di zaman Nabi Musa As, sepasang suami istri hidup dengan penuh kemiskinan dan mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran. Suatu ketika, tatkala mereka beristirahat, sang istri bertanya kepada suaminya:

Kisah: Membuka Pintu Rezeki dengan Bersedekah
   Foto: sedekahharian.com

"Wahai suamiku, bukankah Musa adalah seorang Nabi?".

Lalu sang suami menjawab:
"Ya, benar".

Sang istri berkata lagi :
"Kenapa kita tidak pergi saja kepadanya untuk mengadukan kehidupan kita yang penuh dengan kemiskinan dan memintanya agar ia berbicara kepada Tuhan-nya? Agar Dia Menganugerahkan kepada kita kekayaan".

Akhirnya, mereka mengadukan kemiskinannya kepada Nabi Musa As. lalu Nabi Musa pergi Menghadap Allah SWT dan Menyampaikan keadaan keluarga tersebut, dan Allah SWT Berkata kepada Musa:

"Wahai Musa, katakanlah kepada mereka, Aku akan Memberikan kepada mereka kekayaan, tetapi kekayaan itu Aku Berikan hanya satu tahun dan setelah satu tahun, akan Aku kembalikan mereka menjadi miskin kembali".

Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada mereka bahwasanya Allah SWT telah mengabulkan permohonan mereka, dengan syarat kekayaan itu hanya satu tahun. Mereka pun menerima kabar tersebut dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan.

Beberapa hari kemudian datanglah rezeki yang melimpah dari jalan yang tidak diketahui dan mereka pun menjadi orang terkaya pada saat itu. Keadaan mereka pun berubah dengan kekayaan yang melimpah. Lalu sang istri berkata kepada suami nya:

"Wahai suamiku, selama setahun ini kita akan memberi makan orang orang miskin, karena setelah setahun kita akan kembali miskin".

Sang suami menjawab:
"Baiklah, kita akan menggunakan harta ini untuk membantu orang orang yang membutuhkannya".

Kemudian mereka membantu orang-orang yang membutuhkan dan membangun tempat-tempat singgah, serta menyediakan makan gratis bagi orang yang membutuhkan.

Setelah satu tahun berlalu, mereka masih tetap sibuk menyediakan makanan sampai mereka lupa bahwasanya sudah setahun lebih menjadi orang kaya dan mereka lupa bahwa akan kembali menjadi orang miskin. Nabi Musa pun heran melihat keadaan mereka yang tetap kaya dan Berkata Kepada Allah SWT:

"Wahai Allah, bukankah Engkau berjanji Memberikan mereka kekayaan hanya satu tahun saja, kemudian setelah itu Engkau akan kembalikan mereka pada kemiskinan?".

Allah-pun Berfirman:
"Wahai Musa, Aku telah membuka satu pintu rezeki kepada mereka, tetapi mereka membuka beberapa pintu rezeki untuk hamba-hamba-Ku, maka Aku Titipkan lebih lama kekayaan itu pada mereka. Aku sangat Malu jikalau ada Hamba-Ku lebih Mulia dan lebih Pemurah dari Pada-Ku".

Nabi Musa menjawab:
"Maha Suci Engkau Ya Allah yang Maha Mulia lagi Maha Penyayang".

Jangan tanyakan nikmat mana lagi yang belum kita dapatkan, tetapi tanyalah lagi nikmat mana yang belum engkau syukuri.

Semoga kisah ini dapat memotivasi kita agar dapat terus bersedekah dan memperoleh balasannya dari Allah SWT, Amin.